KWASY NUKLEINOWE PDF

Kwas peptydonukleinowy jest znacznie bardziej odporny na działanie nukleaz i proteaz – enzymów trawiących kwasy nukleinowe i białka, odpowiednio. Glikolowy kwas nukleinowy (GNA – ang.…

CLASIFICACION POLINEUROPATIAS PDF

Polineuropatías en niños. Generalidades Tabla 1. Clasificación del síndrome de CChhaarrccoott–MMaarriiee–TTooootthh TTiippoo formas de polineuropatías crónicas desmielinizantes con una etiología Americana de Neurología4 y demás…